PATOLOGÍAS GASTROINTESTINALES

 • Sangre oculta 18 euros
 • Digestión      18 euros
 • 15 Marcadores (Inflamación, permeabilidad, metabolismo, ...) 

      individuales de 30 a 55 euros c.u
                       completo 160 euros

 • Parasitológico
  Microscopia 45 euros
  PCR (15 parásitos) 85 euros

 • Disbiosis
  Microbiota 140 euros
  Básico             230 euros
  Extendido   280 euros 
 Plus      385 euros
  Max      485 euros

 • Helicobacter pylori     35 euros
      Test ureasa    60 euros

 • Candida 
  Cultivo       45 euros
  PCR       65 euros

 • Test SIBO
 H2/CH4 espirado 70 euros
 H2/CH4 + Sulfuro 
120 euros

 • Intolerancia Fructosa
  Genética     95 euros
  H2/CH4 espirado 70 euros

 • Intolerancia Lactosa
  Genética    95 euros
  H2/CH4 espirado 70 euros

 • Enfermedad Celiaca
  Marcadores (7)    consultar
  Genética120 euros

 • Intol. Fructosa + Intol. Lactosa + Enf. Celiaca
  Genética230 euros

 • Diamino oxidasa (Histamina) 60 euros
  Genética 115 euros

 • Análisis metales y minerales
  Cabello/Uñas95 euros
  
Orina        75/90 euros
  
Heces        90 euros
  
Triple (Cabello+ orina + heces)     200 euros

 • Sensibilidad alimentaria
  TSA220    210 euros
  Aditivos    
110 euros


INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

 • Chlamydia          25 euros
 • Papilomavirus (VPH)     95 euros
 • VIH, VHC, VHB, Sífilis (RPR)     65 euros
 • Chlamydia, Gonococo, Trichomonas    70 euros
 • Chlamydia, Gonococo, Ureaplasmas (2), Mycoplasmas (2), Trichomonas     80 euros
 • Úlceras/Virus: Treponema, Haemophilus, Chlamydia LGV, VHS1 y 2, CMV, VZoster     84 euros
 • VIH   

   Test rápido     30 euros

   Antígenos + Anticuerpos      40 euros

   PCR     90 euros         

 • Virus Herpes simple 1/2      110 euros

PRUEBAS SARS-CoV2 (CoVID 19)

 • Test PCR Nasofaringe o saliva 85  euros
 • Test Antígenos  CoVID19 + Gripe A y B  25 euros
 • Anticuerpos vacunación/infección  48/74  euros 
 • Test Cellular status-anticuerpos      145 euros